STAPPA mix Brno, spol. s r.o.

Heršpická 993/11b, 639 00 Brno, +420 724 735 081, stappa@stappa.cz

... beton ještě dnes

Doprava a čerpání betonu

Doprava a čerpání betonových směsí je další základní činností, kterou naše betonárna poskytuje. Přeprava čerstvého betonu je zajišťována kromě vlastních vozidel zákazníků také našimi auto-domíchávači o objemech 5, 7, 8, 9 a 10m3 na podvozcích Tatra, Iveco, Mercedes a Man. Tyto auto-domíchávače dopraví beton z betonárny až přímo k zákazníkům nejen v Brně, ale i širokém okolí. Některá auta jsou vybavena pohonem všech kol, abychom byli schopni dodat beton zákazníkům i v těžko přístupných místech, kde jsou poškozené, nebo nejsou postavené komunikace. Zkušená obsluha s mnohaletými zkušenostmi dopraví beton až na zákazníkem určené místo. V případě velmi špatné dostupnosti nás kontaktujte, přijedeme přímo k vám a navrhneme optimální řešení nejen technického rázu, ale i finančního. V případě potřeby konzultace čerpání betonů, nebo přístupnosti volejte na telefonní číslo 602 710 142.

 

 

 

 

Čerpadla na beton

V případě čerpání betonu jsou na betonárně k dispozici čerpadla betonu od výrobců Putzmeister, Schwing a Cifa s dosahem 28, 32, 36 a 42 metrů s hodinovým výkonem až 100m3/hod. V případě potřeby přečerpání betonu na větší vzdálenost je možné napojení přídavného vysokotlakého ocelového potrubí a hadic k těmto čerpadlům, které umožňují dopravit beton až na vzdálenost 200m zejména v případě nepřístupnosti terénu. Největší výhodou použití čerpadel na beton je výrazné zkrácení doby betonáže na rozdíl od použití jeřábu. Za pomoci čerpadla je možné beton dopravit na požadované místo bez použití dalších mechanismů, a to i skrze okno, či jiným menším otvorem. Beton jsme díky vysokotlakým čerpadlům vyčerpat do nepřístupných míst, nebo i výšek. U drobných staveb jsme schopni dopravit beton za pomoci čerpadla i přes střechu domu a jiné překážky, protože čerpadla jsou dálkově ovládána až na vzdálenost 100m. Tyto čerpadla nabízí širokou škálu možností nejen v čerpání, ale hlavně díky variabilitě systému čerpadel omezují poškození chodníků, příjezdových cest, místních komunikací, apod., které by zničila jiná auta při dodávce betonu.

Všechny autodomícháváče i čerpadla jsou vybavena vysílačkami rádiové sítě na samostatné frekvenci řízené dispečinkem. Tento systém umožňuje okamžitou reakci dispečerů na vzniklé situace, kdy řidiči hlásí aktuální informace ze stavby, nebo z dopravy. Na základě těchto informací jsou dispečeři schopni reagovat na aktuální stav a optimalizovat dodávky betonu na stavbu tak, aby byly uspokojeny požadavky zákazníků v maximální míře při dodávkách betonu. Na základě rádiového propojení může zákazník skrze řidiče ihned informovat dispečink o zpomalení dodávek, zastavení betonáže, nebo změnu konzistence betonové směsi.

 

 

 

 

Autodomíchávač s čerpadlem betonu

Dopravu a čerpání betonu zajišťujeme i za pomoci speciálních strojů, které nabízejí více možností využití. Příkladem může být Cifa MK25H Carbotech. Tento stroj nabízí možnost využítí autodomíchávače a čerpadla v jednom, kdy vámi objednaný beton doveze a přečerpá na vámi určené místo až do vzdálenosti 25 metrů od vozidla a díky malému zapatkování je schopný se dostat i do ztížených prostor.

 

 

 

 

Autodomíchávač s pásovým dopravníkem

Dopravu a ukládání betonu zajišťujeme i za pomoci pásových dopravníků, kdy je beton ukládán za pomoci pásu. V těchto případech je beton dopravován na stavbu mixem, který následně vysypává beton na pás a za pomoci pásu je beton ukládán na požadované místo.

 

 

 

 

Čerpání betonu stabilním čerpadlem

Čerpání betonu na stavbě může probíhat i za pomoci malých „pístových čerpadel“, nazývaných občas i jako „stacionární čerpadla“. Tyto čerpadla poskytují možnost čerpání betonu nejen v nepřístupných místech, ale i velmi vzdálených od komunikace, kam se klasický autodomíchávač, nebo velké čerpadlo nedostane. Tento typ čerpadla dokáže přečerpat různé typy betonů až do vzdálenosti 100m a často bývá velkým pomocníkem při betonáži v úzkých uličkách.

 

 

 

 

Speciální halové čerpadlo betonu

V roce 2019 jsme opět rozšířili služby o „halové“ čerpadlo betonu. Čerpadlo umožňuje rozbalení ramen, za pomoci kterých přemisťuje beton z domíchávače na určené místo, v menších vertikálních rozměrech, než klasické čerpadla na beton. Tento typ čerpadel se využívá především v místech, kde je nedostatek prostoru k rozbalení, jako jsou velké průmyslové haly, nebo nějaké výškové omezení typu vysoké napětí, most apod.

Čerpadlo je postaveno na podvozku Iveco s pohonem 6x4 a nástavbou od výrobce Cifa. Dosah ramen tohoto stroje atakuje až 31m do vzdálenosti od vozu s možností připojení přídavného potrubí, které umožňuje prodloužení této vzdálenosti.

 

 

 

 

Zadej poptávku