STAPPA mix Brno, spol. s r.o.

Heršpická 993/11b, 639 00 Brno, +420 724 735 081, stappa@stappa.cz

... beton ještě dnes

Sortiment betonu

Základním produktem betonárny STAPPA mix Brno je výroba a prodej betonu, transportbetonu, čerpání betonu, doprava betonu. Dále pak nabízíme prodej písku a kameniva.
Čerstvý beton je na stavbu dopravován auto-domíchávači, nebo případně sklopkami. Jako základní složky pro výrobu betonu jsou cement, kamenivo různých frakcí, voda, přísady a příměsi. Beton je vyráběn na základě kombinací těchto materiálů v předepsaných poměrech, které definují výsledné vlastnosti betonu. Nejvyšší kvalita použitých materiálů a certifikovaný systém řízení výroby zaručují vysokou kvalitu všech vyráběných betonů, betonových směsí a produktů, které u nás naleznete.

Čerstvé betony vyráběné na betonárně STAPPA mix Brno:

 • beton dle normy ČSN EN 206: např. C 8/10 – C 45/55
 • vodostavební (vodonepropustné)
 • samozhutnitelný a lehce zpracovatelný beton podle normy ČSN EN 206
 • vysokopevnostní betony podle normy ČSN EN 206: např. C 60/75
 • drátkobeton a vláknobeton
 • cementové malty – potěry
 • Speciální betony a betony pro silniční konstrukce:
  • Kamenivo stmelené cementem (KSC I, KSC II)
  • Cementobetonové kryty (CB I, CB II)
  • Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou (ŠCM)
  • Mezerovitý beton (MCB)
  • Liaporbeton – lehčený beton
  • Cemento-popílkové výplňové směsi

Na betonárně STAPPA mix Brno je dále nabízen i prodej písku, kameniva a štěrky různých frakcí 4-8, 8-16, 11-22 mm. Zákazník si může materiály odvést sám, nebo materiál zakoupit včetně dopravy.

 

 

 

 

Zadej poptávku