STAPPA mix Brno, spol. s r.o.

Heršpická 993/11b, 639 00 Brno, +420 724 735 081, stappa@stappa.cz

... beton ještě dnes

Sortiment betonu

Základním produktem betonárny STAPPA mix Brno je výroba a prodej betonu, transportbetonu, čerpání betonu, doprava betonu. Dále pak nabízíme prodej písku a kameniva.
Čerstvý beton je na stavbu dopravován auto-domíchávači, nebo případně sklopkami. Jako základní složky pro výrobu betonu jsou cement, kamenivo různých frakcí, voda, přísady a příměsi. Beton je vyráběn na základě kombinací těchto materiálů v předepsaných poměrech, které definují výsledné vlastnosti betonu. Nejvyšší kvalita použitých materiálů a certifikovaný systém řízení výroby zaručují vysokou kvalitu všech vyráběných betonů, betonových směsí a produktů, které u nás naleznete.

Čerstvé betony vyráběné na betonárně STAPPA mix Brno:

 • beton dle normy ČSN EN 206: např. C 8/10 – C 45/55
 • vodostavební (vodonepropustné)
 • samozhutnitelný a lehce zpracovatelný beton podle normy ČSN EN 206
 • vysokopevnostní betony podle normy ČSN EN 206: např. C 60/75
 • drátkobeton a vláknobeton
 • cementové malty – potěry
 • Speciální betony a betony pro silniční konstrukce:
  • Kamenivo stmelené cementem (KSC I, KSC II)
  • Cementobetonové kryty (CB I, CB II)
  • Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou (ŠCM)
  • Mezerovitý beton (MCB)
  • Liaporbeton – lehčený beton
  • Cemento-popílkové výplňové směsi


Sortiment kameniva

Písky frakce 0-4mm
Kamenivo frakce 4-8mm (drcené)
Kamenivo frakce 8-16mm (drcené, těženné)
Kamenivo frakce 11-22m (drcené)

Jaký je rozdíl mezí drcenými a těženými kamenivy?
Těžennými kamenivy se rozumí kameniva, která jsou těžena z vody, nebo přímo z vodní stěny. Zatímco drcená kameniva vznikají při drcení větších kamenů na menší.

Možnost osobního odběru i dopravy kameniv až k vám.

Kontejnerová doprava materiálů:
Pavel Humpolíček - mob.: 603 219 207
Mykhaylo Heryak - mob.: 608 645 550
Petr Sedláček - mob.: 724 028 068

 

 

 

 

Zadej poptávku