STAPPA mix Brno, spol. s r.o.

Heršpická 993/11b, 639 00 Brno, +420 724 735 081, stappa@stappa.cz

... beton ještě dnes

Parametry betonárny Stappa mix Brno

Betonárna STAPPA mix Brno disponuje výkonnou technologií STETTER typu V2M s počítačově řízeným plně automatickým řízením. Betonárna je osazena míchačkou o objemu 3m3 a díky tomu je schopna namíchat až 135m3 čerstvého betonu za hodinu. Na výrobu betonu používáme až šest různých druhů cementů a příměsí (struska, popílek, vápenec a další). Dále používáme pro výrobu betonu více než 5 druhů kameniv a písku, které u nás mohou zákazníci také zakoupit. Při výrobě betonových směsí využíváme až deset různých přísad. Vzhledem k množství vstupních materiálů a přísad je naše betonárna schopna vyrobit a nabídnout široký sortiment certifikovaných betonů dle platných evropských norem, které uspokojí veškeré nároky našich zákazníků.

Ekologický provoz betonárny je zajištěn za pomoci recyklačního zařízení od firmy STETTER na recyklaci zbytků betonů. Při recyklaci dochází k rozplavení betonu ve vypíracím bubnu a následně je rozplavený beton roztříděn na písek, kamenivo a kalovou vodu. Následně jsou tyto materiály opětovně použity pro novou výrobu. Jedná se tedy o bezodpadovou technologickou výrobu.

 

 

 

 

Zadej poptávku